Hiển thị kết quả

  • Hệ thống Meeyi E5

    Ngày nay, quản lý bệnh viện bằng kỹ thuật số là xu hướng chung nhằm nâng cao hiệu quả và trình độ quản lý của điều dưỡng cũng như để tránh tranh chấp y tế không cần thiết. Hệ thống chuông báo gọi y tá kỹ thuật số Meeyi E5 đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu hoạt động của bệnh viện như: sử dụng công nghệ tiên tiến quốc tế, được trang bị phần cứng hiện đại, sử dụng giao thức kỹ thuật số ICP/IP, có thể kết nối với hệ thống thông tin của bệnh viện địa phương….