Hiển thị kết quả

  • Máy sàng lọc thính lực sơ sinh Otoport Flexi

    Model: FLX-S

    Nhà sản xuất: Otodynamics/ Anh

    Nước sản xuất: Anh

    Được thiết kế cho các ứng dụng lâm sàng và sàng lọc, thiết bị OAE cầm tay Otoport Flexi có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ lâm sàng phân tích và chế độ sàng lọc. Cung cấp 6 giao thức DPOAE và 2 giao thức TEOAE. Quản lý và loại bỏ tiếng ồn có thể định cấu hình, Chỉ báo băng tần riêng lẻ và Quản lý quét tần số DP tự động có thể lựa chọn.