Cách thức 1: Thanh toán bằng tiền mặt

Cách thức 2: Thanh toán bằng chuyển khoản vào Tài khoản công ty:

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM

– Tài khoản 1: 6608 8688 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – CN Đền Lừ

– Tài khoản 2: 2131.0000.785.308 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội