1)  Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ

Giao hàng trực tiếp: Công ty đến tận nơi để lắp đặt và hướng dẫn cách sử dụng cho khách hàng

2)  Thời gian ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý hoặc phương thức giao hàng;

– Thời gian giao hàng theo như thỏa thuận giữa hai bên đã được ký kết trong hợp đồng.

– Thời gian giao hàng có thể chậm hơn so với dự kiến vì một số lý do như: Hàng vận chuyển từ Hãng bị hủy hoặc bị trễ, Nhân viên kỹ thuật không thể có mặt để lắp đặt thiết bị, Nhân viên giám định và kiểm định không có mặt tại lúc giao hàng, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,…

– Trong bất cứ lý do nào chúng tôi cũng sẽ liên hệ với Quý khách hàng để sắp xếp lại thời gian giao hàng hợp lý.

3)  Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ

Không có giới hạn về mặt địa lý tại Việt Nam

Lưu ý: Trong trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, thương nhân, tổ chức, các nhân phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn